Έρευνα της ΑΚΟΣ για τις διατροφικές επιλογές και τις αντιλήψεις υγιών και ασθενών ενηλίκων στην Ελλάδα

Δημοσιεύκε στην κατηγορία Διατροφή

Η τροφική επιλογή είναι μία διαδικασία που μαθαίνεται- μια και δεν διαθέτουμε τους μηχανισμούς με βάση τους οποίους να αναγνωρίζουμε άμεσα τις τροφές που καλύπτουν τις ανάγκες μας- ενώ η διατροφική

μας ταυτότητα αποκαλύπτει πολύτιμες πληροφορίες όχι μόνο για τις πολιτισμικές καταβολές μας αλλά και για τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιρροές μας.

Οι προσωπικές μας εμπειρίες σε συνδυασμό με την αντίστοιχη συμπεριφορά του

Διαβάστε περισσότερα