Απίστευτο Κάτα από οκτάχρονο

Δημοσιεύκε στην κατηγορία Karate

Τα παιδάκια που εντοπίζουμε συχνά- πυκνά να καταγίνονται με τις πολεμικές τέχνες μας έχουν συναρπάσει. Άλλο ένα ταλεντάκι εντοπίσαμε να κάνει Κάτα, με ακρίβεια ενήλικα!

Απίστευτο Κάτα από οκτάχρονο

Δημοσιεύκε στην κατηγορία Karate

Τα παιδάκια που εντοπίζουμε συχνά- πυκνά να καταγίνονται με τις πολεμικές τέχνες μας έχουν συναρπάσει. Άλλο ένα ταλεντάκι εντοπίσαμε να κάνει Κάτα, με ακρίβεια ενήλικα!